دانلود سریال The Thick of It د ثیک او ایت فصل اول تا چهارم
دانلود سریال The Thick of It د ثیک او ایت فصل اول تا چهارم
دانلود سریال The Thick of It د ثیک او ایت فصل اول تا چهارم

دانلود سریال The Thick of It

د ثیک او ایت

در پیچ و خم های سیاست و قدرت، وزیر امور اجتماعی به دفعات از طرف گروهی از سیاستمدران تحت فشار و آزار و اذیت قرار می گیرد و کارمندانش نیز زیاد قابل اعتماد نیستند.
دانلود
ستارگان :
کشور :