آرشیو هنرمندان

جنسیت
همه
همه
مرد
زن
حرفه
همه
همه
بازیگر
کارگردان
نویسنده
Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson

بازیگر,تهیه کننده,خدمه اضافی
 • نام فارسی : ساموئل ال جکسون
 • تاریخ تولد : ۳۰ آذر ۱۳۲۷
 • سن : 75 سال
Robert De Niro

Robert De Niro

بازیگر,تهیه کننده,کارگردان
 • نام فارسی : رابرت دنیرو
 • تاریخ تولد : ۲۵ مرداد ۱۳۲۲
 • سن : 80 سال
Morgan Freeman

Morgan Freeman

بازیگر,تهیه کننده,کارگردان
 • نام فارسی : مورگان فریمن
 • تاریخ تولد : ۱۱ خرداد ۱۳۱۶
 • سن : 87 سال
Nicolas Cage

Nicolas Cage

بازیگر,تهیه کننده,کارگردان
 • نام فارسی : نیکولاس کیج
 • تاریخ تولد : ۱۷ دی ۱۳۴۲
 • سن : 60 سال
Grey Griffin

Grey Griffin

بازیگر,بخش موسیقی,نویسنده
 • نام فارسی : گری گریفین
 • تاریخ تولد : ۰۲ شهریور ۱۳۵۲
 • سن : 50 سال
Nicole Kidman

Nicole Kidman

بازیگر,تهیه کننده,بخش موسیقی
 • نام فارسی : نیکول مری کیدمن
 • تاریخ تولد : ۳۰ خرداد ۱۳۴۶
 • سن : 56 سال
J.K. Simmons

J.K. Simmons

بازیگر,موسیقی متن
 • نام فارسی : جی کی سیمونز
 • تاریخ تولد : ۱۹ دی ۱۳۳۳
 • سن : 69 سال
Willem Dafoe

Willem Dafoe

بازیگر,تهیه کننده,نویسنده
 • نام فارسی : ویلم دافو
 • تاریخ تولد : ۳۰ تیر ۱۳۳۴
 • سن : 68 سال
Liam Neeson

Liam Neeson

بازیگر,تهیه کننده,موسیقی متن
 • نام فارسی : لیام نیسون
 • تاریخ تولد : ۱۷ خرداد ۱۳۳۱
 • سن : 72 سال
Tom Hanks

Tom Hanks

تهیه کننده,بازیگر,نویسنده
 • نام فارسی : تام هنکس
 • تاریخ تولد : ۱۸ تیر ۱۳۳۵
 • سن : 67 سال
Dee Bradley Baker

Dee Bradley Baker

بازیگر,خدمه اضافی,Sound Department
 • نام فارسی : دی بردلی بی کر
 • تاریخ تولد : ۰۹ شهریور ۱۳۴۱
 • سن : 61 سال
Johnny Depp

Johnny Depp

بازیگر,تهیه کننده,کارگردان
 • نام فارسی : جانی دپ
 • تاریخ تولد : ۱۹ خرداد ۱۳۴۲
 • سن : 61 سال