دانلود سریال Special OPS (عملیات ویژه) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Special OPS (عملیات ویژه) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Special OPS (عملیات ویژه) با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال Special OPS

عملیات ویژه

این داستان از نگاه همت سینگ بر اساس الهام از نوزده سال رویدادهای مهم ملی می باشد، چندین ماموریت جاسوسی توسط هند در دو دهه گذشته انجام شده است.
دانلود
کشور :