دانلود سریال Oz زندان از با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Oz زندان از با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Oz زندان از با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال Oz

زندان از

سریال به یکی از زندانهای خیلی پیشرفته که سیستم امنیتی قوی داره مربوط میشه. داستان سریال به فرار زندانی ها مربوط نیست و بیشتر به اتفاقات داخل زندان و ارتباط پرداخته میشه. این زندان با دیگر زندانها فرق داره چراکه دارای یک قسمتی است بنام E-city که در این محوطه زندانیان آزادند ولی هر حرکت آنها توسط نگهبان ها کنترل میشه.
دانلود
ستارگان :
کشور :