دانلود سریال Derek ( دِرک ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Derek ( دِرک ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Derek ( دِرک ) با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال Derek

دِرک

درک یک دستیار پرستار وفادار می باشد که تنها خوبی های همکارش را می بیند و در مقابل خسارت هایی که هنگام مراقبت از سالخودگانی که از آنها مراقبت می کنند، متحمل می شوند کشمکش و درگیری دارند
دانلود
ستارگان :
کشور :