دانلود سریال Damages آسیب ها با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Damages آسیب ها با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Damages آسیب ها با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال Damages

آسیب ها

داستان این سریال درباره اثبات بر قاتل بودن یك از سیاست مداران آمریكا با دست یك وكیل كار كشته زن است . سریال این را به خوبی بحث می كند آیا اعدالت برنده است یا فریبكاری و سیاست ...
دانلود
ستارگان :
کشور :