دانلود سریال Cosmos: Possible Worlds کیهان: دنیاهای ممکن با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Cosmos: Possible Worlds کیهان: دنیاهای ممکن با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Cosmos: Possible Worlds کیهان: دنیاهای ممکن با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود مستند Cosmos: Possible Worlds

کیهان: دنیاهای ممکن

بعد از موفقیت مجموعه مستند "ادیسه‌ی فضا زمان" نیل دگراس تایسون بار دیگر به عنوان مجری بازگشته تا باب‌های جدیدی از علم را بر روی مخاطبانش بگشاید.
دانلود
کشور :