دانلود مستند Hoselupf 2011 (هوسلوپف ۲۰۱۱)
دانلود مستند Hoselupf 2011 (هوسلوپف ۲۰۱۱)

دانلود مستند Hoselupf 2011

هوسلوپف

  • 91 دقیقه
ادای احترام به ورزش شماره یک ملی سوئیس: کشتی سوئیس. بیت شلاتر ، تازه کار کشتی فرنگی زبان و شهر نشین و کشتی سوئیسی بیننده را از طریق فیلم راهنمایی می کند.
دانلود
کارگردان :
کشور :
کیفیت های Bluray 1080p,Bluray 720p اضافه شد