دانلود فیلم Finding Forrester 2000 ( پیدا کردن فارستر ۲۰۰۰ ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود فیلم Finding Forrester 2000 ( پیدا کردن فارستر ۲۰۰۰ ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود فیلم Finding Forrester 2000 ( پیدا کردن فارستر ۲۰۰۰ ) با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود فیلم Finding Forrester 2000

پیدا کردن فارستر

«فارستر» (کانری)، نویسنده ای که پس از بردن جایزه ی پولیتسر در چند دهه ی قبل دیگر کتابی ننوشته، و «جمال» (براون)، پسری شانزده ساله که اشتیاقی نهفته برای نوشتن دارد، در دنیای خود زندگی می کنند. «جمال» روزی از سر اتفاق با «فارستر» آشنا می شود. این دو، پس از آشنایی اولیه، یک دیگر را به نوشتن تشویق می کنند و به رغم تفاوت سن و پایگاه طبقاتی شان، با هم رفیق می شوند.
دانلود
کارگردان :
کشور :
متاسفانه تاکنون زیرنویس فارسی مناسبی برای این فیلم در دسترس نیست.