دانلود فیلم ۱۲ ۲۰۰۷ ( دوازده ۲۰۰۷ )
دانلود فیلم ۱۲ ۲۰۰۷ ( دوازده ۲۰۰۷ )

دانلود فیلم 12 2007

دوازده

12 نفر از اعضای هیت منصفانه باید برای سرنوشت یک جوان چچنی که به قتل ناخواسته متهم است تصمیم گیری کنند ....
دانلود
کارگردان :
کشور :
کیفیت های Bluray 1080p,Bluray 720p اضافه شد