دانلود سریال Ripper Street ( خیابان ریپر ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Ripper Street ( خیابان ریپر ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال Ripper Street ( خیابان ریپر ) با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال Ripper Street

خیابان ریپر

روایتی درام از سال ۱۸۸۹ که در لندن جریان دارد و اتفاقات بعد از قتل های “جک ریپر” را دنبال میکند. در “وایت چپل” که ناحیه ای برهم ریخته و پر هرج و مرج است ، یگان بد نام پلیس که یگان “اچ” نام دارد سعی در حفظ نظم منطقه دارد و در این میان جریانات مرموز و رازآلودی روی میدهد.
دانلود